Forside Grundejerlauget Bestyrelsen / Kontakt Container Området / Links
Forside

Loading...

Grundejerlauget Baunehøj er en grundejerforening i Silkeborg kommune, bestående af 124 ejendomme beliggende på vejene, Bavnehøjvej, Bygvænget, Hvedevænget, Havrevænget, Havretoften og Rugvænget.

Grundene i området blev udstykket i 1964 fra gården som lå dér hvor Bygvænget nr. 20 ligger i dag. Grundejerlauget blev herefter stiftet d. 7. marts 1966.

Kvarteret er i dag fuldt udbygget med kun 1 indkørsel fra omverdenen, og er derfor et roligt kvarter med lukkede gader uden gennemkørende trafik og dog centralt beliggende i forhold til naturen, indkøbs-muligheder, skoler og institutioner og centrum af Silkeborg.

Grundejerlaugets bestyrelse står for den daglige ledelse, herunder den kontakt til offentlige myndigheder der er nødvendig samt opkrævning af et årligt kontingent (i 2016 udgør denne kr. 300,-   per husstand), der bl.a. anvendes til en fælles containerordning, afholdelse af arrangementer, herunder en årlig generalforsamling samt opsparing til større investeringer i foreningen.


Grundejerlauget Baunehøj