Forside Grundejerlauget Bestyrelsen / Kontakt Container Området / Links
Forside
  1. Containere er kun til Grundejerlaugets medlemmer. Observeres brugere som ikke bor i kvarteret, skal disse gøres opmærksom herpå.
  2. Containere opstilles i henhold til nedenstående containerplan.
  3. Containere er kun til haveaffald. Der må ikke smides plastposer og lignende i containeren.
  4. Grundejerlauget opstiller ikke containere til storskrald. Der henvises til kommunens affaldscentre eller den kommunale indsamling.
  5. Ved større rydninger af haver mv. skal man selv anskaffe sig en container for egen regning.
  6. Alle brugere af containerne har pligt til selv at rydde op efter sig ved containeren.
  7.  Containerne må gerne lukkes op, men HUSK at lukke den efter dig.
  8.  Miljøaffald som f.eks. batterier, rester af maling, olie og andre kemiske produkter, skal afleveres på kommunens affaldscentre.

    Benyt dig af dette - og få en ren samvittighed.  

    Spørgsmål vedr. containere kan rettes til grundejelauget container ansvarlige per email (findes under ”Bestyrelsen / Kontakt”).


                                                                                                                                          Med venlig hilsen Bestyrelsen i Grundejerlauget Baunehøj

Containerreglement for Grundejerlauget Baunehøj