Generalforsamlingen den 14 April 2015

Indtægter:

Dato

Bilag-nr

Beskrivelse

Beløb

Budget 2014

Kontingenter etc.

 

 

 

 

 

(Konto)

Kontingent 2014, konto-overførsel (117 stk.)

46800.00

(Konto)*

Gebyrer, for sen betaling

900.00

 

 

(Konto)

Renter

0.00

 

 

Subtotal

 

 

 

47700.00

 

46800

Udgifter:

Dato

Bilag-nr

Beskrivelse

Beløb

Budget 2014

 

Administration

 

 

 

 

 

 

06/01/14

(konto)

Forsikring

1067.62

 

 

07/03/14

353

Internetdomæne

45.00

14/04/14

354

Web-hotel

300.00

28/05/14

355+356

Bankgebyrer

20.00

30/06/14

357

Bankgebyrer

20.00

 

05/01/14

(Konto)*

Div. Honorarer

800.00

 

 

Subtotal

 

 

 

2252.62

 

4000

Bestyrelsesmøder

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprilmøde

0.00

 

 

Septembermøde

0.00

Subtotal

 

 

 

0.00

 

2000

Generalforsamling

 

 

 

 

 

 

03/04/14

358+359

Generalforsamling, Vejdirektoratet

2862.95

 

 

Subtotal

 

 

 

2862.95

 

7000

Container

 

 

 

 

 

 

01/05/14

360

Jens Konrad, april

1221.43

26/05/14

361

Jens Konrad, maj

1188.2

26/10/14

362

Jens Konrad, juni

1252.45

01/09/14

363

Jens Konrad, august

1188.2

26/09/14

364

Jens Konrad, september

1188.2

31/10/14

365

Jens Konrad, oktober

1217.78

Subtotal

 

 

 

7256.26

 

9000

Arrangementer

 

 

 

 

 

 

06/03/14

366+367

Fastelavnsfest

1204.31

26/06/14

368+369

Legepladsdag

710.78

03/07/14

370+371*

Skt. Hans-fest

1281.00

Subtotal

 

 

 

3196.09

 

4650

Legepladsprojekt

 

 

 

 

 

 

*

Hensat 2013, øremærket legeplads

-7350.00

26/06/14

372

Sandtransport

1000.00

03/07/14

373

Rutsjebane mm.

20000.00

Subtotal

 

 

 

13650.00

 

12150

Diverse

 

 

 

 

 

 

 

07/10/14

374

Gave til naboforening

99.00

 

 

Subtotal

 

 

 

99.00

 

8000

Årstotal:

 

 

 

 

 

 

Indtægter

47700.00

Udgifter

29316.92

 

 

 

Årets resultat

18383.08

 

 

Balance 2014

 

 

 

Aktiver

 

Passiver

*

Indestående, bank

73546.99

Formue regnskabsslut 2013

55163.91

Årets resultat

18383.08

 

 

 

 

 

 

73546.99

Formue slut 2014:

73546.99

 

 

Regnskabet er godkendt 

       Ernst Beck                                                                      Jørn Würtz

 

 

 

Budget 2015

 

Regnskab og budget (ekskl. ekstraordinær invest.)

Budget 2015

Regnskab 2014

Budget 2014

Regnskab 2013

Budget 2013

Regnskab 2012

Budget 2012

Regnskab 2011

Budget 2011

 Regnskab 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontingenter etc.

46800

47700

46800

47800.00

46800

46400.00

46400

34650.00

34800

23350

Administration

4000

2252.62

4000

5250.75

4000

2932.50

4000

3007.88

4000

2908.40

Bestyrelsesmøder

2000

0

2000

413.89

2000

187.80

2000

720.80

2000

440.85

Generalforsamling

7000

2862.95

7000

2566.35

7000

6382.50

7000

8482.35

6000

5324

Container

9000

7256.26

9000

6236.43

9000

7505.92

9000

10167.26

8000

12901

Arrangementer

4650

3196.09

4650

4032.40

4650

1957.10

4650

1696.33

4650

0

Diverse

4000

99

8000

7839.50

8000

398.00

4000

0.00

4000

712

Legeplads, fuld udbygning

13650

12150

 

 

 

 

 

 

 

Særlig hensættelse 2012

 

 

 

 

30000.00

30000

 

 

 

Jubilæum 2016, hensættelse

25000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årstotal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter

46800

47700

46800

47800.00

46800

46400.00

46400

34650.00

 

 

Udgifter

55650.00

29316.92

46800

26339.32

34650

49363.82

60650

24074.62

28650

 

Årets resultat

-8850.00

18383.08

0

21460.68

12150

-2963.82

-14250

10575.38

6150

1063.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formue

73546.99

55163.91

33703.23

36667.05

26091.67