Generalforsamlingen den 14. Marts 2013

 

Regnskab og budget (ekskl. ekstraordinær invest.)

Budget 2013

Regnskab 2012

Budget 2012

Regnskab 2011

Kontingenter etc.

46800

46400.00

46400

34650.00

Administration

4000

2932.50

4000

3007.88

Bestyrelsesmøder

2000

187.80

2000

720.80

Generalforsamling

7000

6382.50

7000

8482.35

Container

9000

7505.92

9000

10167.26

Arrangementer

4650

1957.10

4650

1696.33

Diverse

8000

398.00

4000

0.00

Særligt, inkl. hensættelse

30000.00

30000

Årstotal:

Indtægter

46800

46400.00

46400

34650.00

Udgifter

34650

49363.82

60650

24074.62

Årets resultat

12150

-2963.82

-14250

10575.38

Balance 2012

Aktiver

Passiver

Indestående, bank

63703.23

Formue regnskabsslut 2011

36667.05

Hensættelser

30000.00

Årets resultat

-2963.82

Total

63703.23

63703.23

Formue, slut 2012: 33703.23

 

Godkendt regnskab år. 2012

      Ernst Beck                                                                      Jørn Würtz