Generalforsamlingen den 22 Marts 2012

 

Regnskab og budget (ekskl. ekstraordinær invest.)

Budget 2012

Regnskab 2011

Budget 2011

 Regnskab 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontingenter etc.

46400

34650,00

34800

23350

 

 

 

Administration

4000

3007,88

4000

2908,40

 

 

 

Bestyrelsesmøder

2000

720,80

2000

440,85

 

 

 

Generalforsamling

7000

8482,35

6000

5324

 

 

 

Container

9000

10167,26

8000

12901

 

 

 

Arrangementer

4650

1696,33

4650

0

 

 

 

Diverse

4000

0,00

4000

712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årstotal:

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter

46400

34650,00

 

 

 

 

 

Udgifter

*30650

24074,62

28650

 

 

 

 

Årets resultat

15750

10575,38

6150

1063,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetteret årsresultat inkl. legeplads-investering

-14250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance 2011

Aktiver

Passiver

 

 

 

 

 

Indestående, bank

36667,05

 

 

 

 

 

 

Formue regnskabsslut 2010

 

26091,67

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

10575,38

 

 

 

 

 

Total

36667,05

36667,05

 

 

 

 

 

 

Godkendt regnskab år. 2011

      Ernst Beck                                                                      Jørn Würtz