Generalforsamlingen den 19 Marts 2010

 

Driftsregnskab 2009

Indtægter

Realiseret 2009

Budget 2009

Kontingenter

23400

23400

Renteindtægter

30

500

Indtægter i alt

23430

23900

 

Udgifter

Realiseret 2009

Budget 2009

Administration 1)

3946

4000

Bestyrelsesmøder

2081

1500

Generalforsamling

7362

6000

Container

11242

10000

Diverse

0

6000

Udgifter I alt

24631

27500

 

Balance 2009

Aktiver

Passiver

Bankkonto 31.12.09

24809

 

Kontant beholdning 31.12.2009

219

 

Formue 31.12.08

 

26268

Årets resultat

0

-1240

I alt

25028

25028

1). Administration: Udgifter til kontorartikler, udbringning, internet, forsikring og honorarer.

Godkendt regnskab år. 2009

      Ernst Beck                                                                      Jørn Würtz

 

Budget 2010

Indtægter

Realiseret 2009

Budget 2010

Kontingenter

23400

23200

Renteindtægter

30

30

I alt

23430

23230

 

Udgifter

Realiseret 2009

Budget 2010

Administration

3946

4000

Bestyrelsesmøder

2081

2000

Generalforsamling

7362

6000

Containere

11242

10000

Diverse

0

5000

Udgifter i alt

24631

27000

Årets resultat

-1201

-3770