Generalforsamlingen den 20 Marts 2009

 

Driftsregnskab 2008

Indtægter

Realiseret 2008

Budget 2008

Kontingenter 1)

23000

23200

Renteindtægter - Gebyr

629

450

Restance 2005

0

0

Indtægter i alt

23629

23650

 

Udgifter

Realiseret 2008

Budget 2008

Administration 2)

3825

5000

Flis

5915

6000

Bestyrelsesmøder 3)

1125

2000

Generalforsamling 3)

4510

6500

Container

9062

10500

Diverse

0

500

Udgifter I alt

24437

30500

 

Balance 2008

Aktiver

Passiver

Bankkonto 31.12.08

26149

 

Kontant beholdning 31.12.2008

119

 

Debitorer i restancer

0

 

Formue 31.12.07

 

27105

Årets resultat

0

-837

I alt

26268

26268

 

1) Der mangler kontingent fra et medlem.

2) Administration: Udgifter til kontorartikler, udbringning, internet, forsikring, honorar samt kontingent til "Kombiramte borger i Silkeborg og omegn".

3) Bestyrelsesmøder og generalforsamling er gennemført med lavere omkostninger end budgettere.

Regnskabet er godkendt 

       Ernst Beck                                                                      Jørn Würtz

 

Budget 2009

Indtægter

Realiseret 2008

Budget 2009

Kontingenter

23000

23400

Renteindtægter

629

500

 

 

 

I alt

23629

23900

 

Udgifter

Realiseret 2008

Budget 2009

Administration

3825

4000

Bestyrelsesmøder

1125

1500

Generalforsamling

4510

6000

Containere

9062

10000

Diverse

0

6000

Flis

5915

 

Udgifter i alt

24437

27500

Årets resultat

-808

-3600