Generalforsamlingen den 07 Marts 2008

 

Driftsregnskab 2007

Indtægter

Realiseret 2007

Budget 2007

Kontingenter

23000

23200

Renteindtægter - Gebyr

447

120

Restance 2005

0

0

Indtægter i alt

23447

23320

 

Udgifter

Realiseret 2007

Budget 2007

Administration

4753

3300

Flis

0

6000

Bestyrelsesmøder

1231

2500

Generalforsamling

4604

9000

Container

9736

7000

Diverse

0

1000

Udgifter I alt

20324

28800

 

Balance 2007

Aktiver

Passiver

Bankkonto 31.12.07

26900

 

Kontant beholdning 31.12.2007

205

 

Debitorer i restancer

0

 

Formue 31.12.06

 

23982

Årets resultat

0

3123

I alt

27105

27105

 

Administration:

Summen omfatter udgifter til kontorartikler, adm. gebyr, internet, forsikring, honorar samt kontingent til Foreningen af kombiramte borger i Silkeborg og omegn. Bestyrelsesmøder og generalforsamling er gennemført med lavere omkostninger end budgetteret til gengæld er der opstillet containere flere gange end budgetteret. Der blev ikke vedtaget levering af flis i 2007.

Regnskabet er godkendt 

       Ernst Beck                                                                      Jørn Würtz

 

Budget 2008

Indtægter

Realiseret 2007

Budget 2008

Kontingenter

23200

23200

Renteindtægter

450

450

I alt

23650

23650

 

Udgifter

Realiseret 2007

Budget 2008

Administration

4753

5000

Bestyrelsesmøder

1231

2000

Generalforsamling

4604

6500

Containere

9736

10500

Diverse

0

500

Flis

0

6000

Udgifter i alt

20324

30500

Årets resultat

3326

-6850