Generalforsamlingen den 30 Marts 2007

 

Driftsregnskab 2006

Indtægter

Realiseret 2006

Budget 2006

Kontingenter

23200

23200

Renteindtægter - Gebyr

115

50

Restance 2005

0

200

Indtægter i alt

23315

23450

 

Udgifter

Realiseret 2006

Budget 2006

Administration

3170

3000

Flis

0

5500

Bestyrelsesmøder

2147

2000

Jubilæumsfest

25950

20000

Containere

6441

9000

Diverse

0

0

Udgifter I alt

37708

39500

 

Balance 2006

Aktiver

Passiver

Bankkonto 31.12.06

23750

 

Kontant beholdning 31.12.2006

232

 

Debitorer i restancer

0

 

Debitorer forud 2007

 

200

Formue 31.12.05

 

38175

Årets resultat

0

-14393

I alt

23982

23982

 Administration:

Kontorartikler, adm. gebyr, Internet abonnement, forsikringer og honorar. Bestyrelsesmøder indeholder regning fra 2005 og er derfor lidt større end budgetteret. Jubilæumsfesten blev dyrere end budgetteret fordi mange medlemmer deltog. Der blev ikke vedtaget levering af flis i år.

Regnskabet er godkendt 

       Ernst Beck                                                                      Jørn Würtz

 

Budget 2007

Indtægter

Realiseret 2006

Budget 2007

Kontingenter

23200

23200

Renteindtægter

115

120

I alt

23315

23320

 

Udgifter

Realiseret 2006

Budget 2007

Administration

3170

3300

Bestyrelsesmøder

2147

2500

Generalforsamling

25950

9000

Containere

6441

7000

Diverse

0

1000

Flis

0

6000

Udgifter i alt

37708

28800

Årets resultat

-14393

-5480