Generalforsamlingen den 24 Marts 2006

 

Driftsregnskab 2005

Indtægter

Realiseret 2005

Budget 2005

Kontingenter

23000

23200

Renteindtægter - Gebyr

50

50

Restance 2005

-200

200

Forudbetalt kontingent 2006

600

 

Indtægter i alt

23450

23450

 

Udgifter

Realiseret 2005

Budget 2005

Administration

2878

1000

Flis

4938

5000

Bestyrelsesmøder

829

2000

Generalforsamling

7965

8000

Containere

8481

6000

Diverse

0

1000

 

 

 

I alt

25091

23000

 

Balance 2005

Aktiver

Passiver

Bankkonto 31.12.05

38344

 

Kontant beholdning 31.12.2005

232

 

Debitorer i restancer

200

 

Debitorer forud 2006

- 600

 

Formue 31.12.04

 

39983

Årets resultat

1807

0

I alt

39983

39983

 Administration:

Kontorartikler, adm. gebyr, Internet abonnement, forsikringer og honorar.

Bestyrelsesmøders udgift er lav, da to regninger først er betalt 2006 og derfor først figurer i 2006.

Diverse kan indeholde gaver, men vi har ikke gjort brug af den.

Regnskabet er godkendt 

       Ernst Beck                                                                      Jørn Würtz

 

Budget 2006

Indtægter

Realiseret 2005

Budget 2006

Kontingenter

23000

23200

Renteindtægter

50

50

Forudbetalt i 2005

600

 

Restance i  2005

- 200

200

Indtægter i alt

23450

23450

 

Udgifter

Realiseret 2005

Budget 2006

Administration

2378

3000

Bestyrelsesmøder

829

2000

Generalforsamling

7965

0

Containere

8481

9000

Diverse

0

0

Flis

4938

5500

40- Jubilæum

0

20000

Udgifter i alt

25091

39500

Årets resultat

-1641

-16050