Generalforsamlingen den 11 Marts 2005

 

Driftsregnskab 2004

Indtægter

Realiseret 2004

Budget 2004

Afvigelse

Kontingenter

23000

23200

200

Renteindtægter

50

150

100

Restance 2004

200

 

 

Indtægter i alt

23250

23350

100

 

Udgifter

Realiseret 2004

Budget 2004

Afvigelse

Flis

4938

3000

+1938

Administration

1000

1000

0

Bestyrelsesmøder

1804

1700

+104

Generalforsamling

7360

8000

-640

Containere

5512

10000

-4488

Diverse

691

1000

-309

Udgifter i alt

21305

24700

-3395

Årets resultat

1945

-1350

3295

 

Balance 2004

Aktiver

Passiver

Bankkonto 31.12.04

39712

 

Kontant beholdning

71

 

Restancer

200

 

formue 31-12-2003

 

38238

Årets resultat

 

1745

Formue 31.12.04

39983

39983

 

Budget 2005

Indtægter

Realiseret 2004

Budget 2005

Kontingenter

23000

23200

Renteindtægter

50

50

Forudbetalt i 2003

200

 

Restance i 2004

200

200

Indtægter i alt

23450

23450

 

Udgifter

Realiseret 2004

Budget 2005

Flis

4938

5000

Administration

1000

1000

Bestyrelsesmøder

1804

2000

Generalforsamling

7360

0

Containere

5512

6000

Diverse

691

1000

40-jubilæum

0

20000

Restancer

0

0

Tab

0

0

Udgifter i alt

21305

35000

Årets resultat

2145

-11550