Generalforsamlingen den 27. februar 2004

 

Driftsregnskab 2003

Indtægter

Realiseret 2003

Budget 2003

Afvigelse

Kontingenter

23200

23200

0

Renteindtægter

127

300

-127

Forudbetalt kontingent for 2002

200

 

 

Indtægter i alt

23527

23500

-27

 

Udgifter

Realiseret 2003

Budget 2003

Afvigelse

Finansielle udgifter

75

50

25

Administration*)

2426

4000

-1574

Bestyrelsesmøder

1184

1700

-516

Generalforsamling

7185

8000

-815

Containere

11513

9000

2513

Kontingent til hjemmeside

1050

600

450

Diverse

0

400

-400

Udgifter i alt

23433

23750

-317

*) Regnskabsprogram+ Løn til formand og kasser + administration (3200+2500+800= 6500)

Balance 2003

Aktiver

Passiver

Bankkonto 31.12.03

37837

 

Kontant beholdning

400

 

Formue 31.12.02

 

37018

Restancer

0

 

Årets resultat

 

1219

Formue 31.12.03

38237

38237

 

Budget 2004

Indtægter

Realiseret 2003

Budget 2004

Kontingenter

23200

23200

Renteindtægter

127

150

Forudbetalt

200

 

Indtægter i alt

23527

23350

 

Udgifter

Realiseret 2003

Budget 2004

Finansielle

75

100

Administration

2426

4000

Bestyrelsesmøder

1184

1700

Generalforsamling

7185

8000

Containere

11513

10000

Diverse

0

400

Hjemmeside

1050

600

Restancer

0

0

Tab

0

0

Udgifter i alt

23433

24800

Årets resultat

94

-1450