Generalforsamlingen den 27. marts 2003

 

Driftsregnskab 2002

Indtægter

Realiseret 2002

Budget 2002

Afvigelse

Kontingenter

23200

23200

0

Forudbetalt kontingent for 2002

200

 

200

Renteindtægter

332

300

32

Indtægter i alt

23732

23500

232

 

Udgifter

Realiseret 2002

Budget 2002

Afvigelse

Administration

5414

6500

-1083

Bestyrelsesmøder

1283

1700

-417

Generalforsamling

7907

7000

907

Containere

4444

17000

-12556

Diverse

1385

400

985

Tab

200

0

200

Udgifter i alt

20635

32600

-11965

    

Balance 2002

Aktiver

Passiver

Bankkonto 31.12.02

37018

 

Kontant beholdning

0

 

Formue 31.12.01

 

34122

Restancer

200

 

Årets resultat

 

3096

Formue 31.12.02

37218

37218

 

Budget 2003

Indtægter

Realiseret 2002

Budget 2003

Kontingenter

23200

23200

Renteindtægter

332

300

Forudbetalt

200

 

Indtægter i alt

23732

23500

 

Udgifter

Realiseret 2002

Budget 2003

Finansielle

50

50

Administration

5417

4000

Bestyrelsesmøder

1283

1700

Generalforsamling

7907

800

Containere

4444

9000

Diverse

1385

400

Hjemmeside

0

600

Restancer

200

0

Tab

200

0

Udgifter i alt

20886

23750

Årets resultat

2847

-250