Generalforsamlingen den 22. marts 2002

 

Driftsregnskab 2001

Indtægter

Realiseret 2001

Budget 2001

Afvigelse

Kontingenter

23200

23200

0

Forudbetalt kontingent for 2002

200

 

200

Renteindtægter

315

300

15

Indtægter i alt

23715

23500

215

 

Udgifter

Realiseret 2001

Budget 2001

Afvigelse

Finansielle

0

85

-85

Administration

2530

3235

-705

Bestyrelsesmøder

1598

1100

498

Generalforsamling

6994

4500

2494

Containere

8588

17000

-8412

Diverse

628

0

628

Udgifter i alt

20338

25920

-5582

Årets resultat

3377

-2420

5797

    

Balance 2001

Aktiver

Passiver

Bankkonto 31.12.01

34122

 

Kontant beholdning

0

 

Formue 31.12.00

 

30745

Formue 31.12.01

34122

34122

 

Budget 2002

Indtægter

Realiseret 20001

Budget 2002

Kontingenter

23200

23200

Renteindtægter

315

300

Indtægter i alt

23515

23500

 

Udgifter

Realiseret 2001

Budget 2002

Finansielle

0

85,00

Administration

2530

3200

Bestyrelsesmøder

1598

1700

Generalforsamling

6994

7000

Containere

8588

17000

Diverse

628

400

Regnskabsprogram

0

2500

"Løn" til formand/kasserer *)

0

800

Udgifter i alt

20338

32685

Årets resultat

3177

-9185

*) Angående løn til formand og kasserer er til dækning af diverse udgifter.