Generalforsamlingen den 22. marts 2001

 

Driftsregnskab 2000

Indtægter

Realiseret 2000

Budget 2000

Afvigelse

Kontingenter

23000

23000

0

Renteindtægter

297

50

247

Indtægter i alt

23297

23050

247

 

Udgifter

Realiseret 2000

Budget 2000

Afvigelse

Finansielle

83

50

33

Kontorartikler

287

650

-363

Omdeling

737

600

137

Forsikring

485

735

-250

Møder

1145

1100

45

Generalforsamling

3854

3100

754

Hans

1205

4200

- 2995

Internet

0

1000

-1000

Containere

16282

13000

3282

Udgifter i alt

24078

24435

-357

Årets resultat

-781

-1385

604

 

Balance 2000

Aktiver

Passiver

Bankkonto 31.12.00

30317

 

Kontant beholdning

428

 

Formue 31.12.00

 

31526

Årets resultat

 

-781

Restancer

0

 

Formue

30745

30745

 

 Budget 2001

Indtægter

Realiseret 2000

Budget 2001

Kontingenter

23000,00

23200,00

Renteindtægter

297,08

300,00

Indtægter i alt

23297,08

23500,00

 

Udgifter

Realiseret 2000

Budget 2000

Finansielle

83,00

85,00

Kontorartikler

287,00

600,00

Omdeling

737,00

800,00

Forsikring

485,00

750,00

Møder

1145,00

1100,00

Generalforsamling

3854,00

4500,00

Sct. Hans

1205,00

0,00

Internet

0,00

1000,00

Containere

16282,00

17000,00

Udgifter i alt

24078,00

25835,00

Årets resultat

-781,00

-2335,00