Generalforsamlingen 19. marts 2015.

GODAFTEN OG VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERLAUGET BAUNEHØJ 2015. Dejligt at se jer alle!

Vi skal starte aftenen med at vælge en dirigent. Jørn Wurtz har venligst sagt ja til opgaven hvis I kan godkende?

TAK FOR DET Jørn Wurtz styrer slagets gang!

Vi har igen fået lov til at udnytte Vejdirektoratet som venligst har lånt kantinen her til os gratis. Og tak for det. Siden vi mødtes sidst har bestyrelsen mødtes 4 gange hvor fokus igen har været på legepladsen, kørsel, arrangementer, økonomien og hjemmesiden.

ARRANGEMENTER:

Vi har skabt en god tradition med fælles Skt hans fest og fastelavn. Som I kan se på billeder bag mig så er vi rigtig mange og det er fantastisk! Tak for opbakningen. Det er skønt at hilse på og få en snak med så mange af jer. Igen har nogle af naboerne fra Havreparken været med og det har været hyggeligt og de er meget glade for at blive inviteret med. Jeg skal minde om at fordi fastelavn og Skt hans er gratis er de fester for områdets medlemmer, børn og børnebørn.

Bestyrelsen er meget åben overfor ideer til andre arrangementer og så skal vi jo have planlagt vores 50 års jubilæum næste år. Vi har nogle ideer men vi har også sat det på dagsordenen for at høre hvad I gerne vil.

LEGEPLADSEN:

Vores fælles legeplads er også blevet vores samlingssted til arrangmenter og det fungerer rigtig godt! I den tidlige sommer havde vi en fælles arbejdsdag på legepladsen hvor vi fik sat rutschebanen næsten rigtigt op og fik flyttet en del sand igen. Tak til dem der hjalp! Vi skal have en fælles dag igen her i foråret hvor vi lige skal have placeret rutschebanen helt rigtigt og gjort legepladsen klar til leg. Vi vender tilbage med hvornår det bliver og håber på lidt hjælp.

Legepladsen er på mange måder en indgang til skoven hvor mange børn løbe op og leger. Derfor vil jeg henstille til at I ikke slipper hunde løs i det lille skovområde omkring legepladsen så de kan besørge sig der. Børn kigger sjældent hvor de træder, men de får tilgengæld slæbt en masse med hjem eller smurt det rundt på legeredskaberne.

HJEMMESIDE:

Vi kæmper med vores hjemmeside. nogen har tilsyneladende troet at den var penge værd fordi den er blevet hacket og det er ikke lykkedes os, trods Debbies talrige forsøg at få siden op at køre igen. Vi savner den til kommunikere med jer! Derfor vil vi spørge jer hvad I mener vi skal gøre og om vi kan bruge penge på at få den repareret eller genskabt.

Fordi internettet jo nok er kommet for at blive vil vi i bestyrelsen gerne i en prøveperiode på et år forsøge os med en facebookside til Grundejerlauget. Det bliver en lukket side og et sted hvor vi kan kommunikere med jer om stort og småt og minde om arrangementer, containere, bede om hjælp osv. Vi vil naturligvis fortsætte med at informere jer som hidtil. Vi vil blot se hvordan det vil fungere hvis vi også bruger facebook.

Debbie eller webbie som vi kærligt kalder hende genopstiller desværre ikke. Hun skal også have et stort tak for sit store arbejde med hjemmesiden og legepladsen og sit engagement i bestyrelsen!

ØKONOMI:

Vi har fået ny kasserer men så vidt jeg ved har det ikke ændret på at vores økonomi hænger fint sammen med penge til en fest for lauget næste år. Lise vil vise jer om lidt hvordan det ser ud med pengene. Morten genopstiller desværre heller ikke, så jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke ham mange gange for hans store engagement i bestyrelsen og sit store arbejde med at holde styr på vores penge, laver flotte grafer de færreste forstod uden hans kyndige vejledning, og regnede ud at vi er flere milliarder kroner værd.

KØRSEL:

Kørslen i vores område er stadig et emne vi taler om på alle bestyrelsesmøderne. Jeg synes det er bliver bedre - men der er stadig dem der har en lidt eller meget tung højrefod. Jeg vil igen appelere til at I holder øje med farten og minder naboen om det samme. Vi taler ofte om hvorvidt vi skal prøve med vejbump eller blomsterkasser men vi er ikke nået til en løsning.

BUS OG POSTKASSE:

Ved den seneste generalforsamling blev der spurgt til busser og postkasser. Vi henvendte os til PostDanmark der venligt svarede at de ville undersøge om de havde fjernet lidt for mange postkasse og hvad behovet er i vores område. PostDanmark har vurderet at den ikke vil blive brugt nok til at de vil stille en ny postkasse op.

Hvad angår busserne så kører linie 313 ca hver time fra Baunehøjvej til busterminalen og tilbage igen. Bus nr 223 kører kun en gang om formiddagen og en gang om eftermiddagen. Der er ingen planer om en bybus i vores område.

TIL SLUT:

For den snu tilhører har I regnet ud at vi mangler to medlemmer. Vi har kun en enkelt mand med i bestyrelsen nu, så hvis de er nogle mænd der vil bakke ham lidt op, så sig endelig til når vi når til valget. Og mange af os i bestyrelsen bor på Havrevænget - vi vil gerne have repræsentanter fra andre veje i vores skønne område. Når det er sagt er vi glade for alle nye medlemmer uanset køn og vejnavn!

Til slut vil jeg lige minde om at passe på hinanden, vores børn og vores kæledyr, som vi skal huske at samle op efter og have i snor med mindre I er i skoven.

Så vidt formandens beretning.