Generalforsamling 24. marts 2006 + Grundejerlaugets 40 års jubilæum se billeder hér

 

Formanden bød velkommen til de 73 fremmødte, til den årlige generalforsamling og 40 års jubilæum.

1) Valg af dirigent.

Første punkt dagsordenen, er valg af dirigent. Her foreslog bestyrelsen Jørn Würtz, som blev valgt enstemmigt.

2) Formandens beretning.

Jeg kan kun konstatere, at det har været et meget stille år. Vi kom desværre til at sende nogle rykkere ud til folk der havde betalt til tiden. Det beklager vi meget, undskyld til dem der fik en rykker trods betaling til tiden.

CONTAINER:

Det er dejligt at det bare fungerer, her tænker jeg , at der kun kommer grønt affald i og at der bliver ryddet op.

BARKFLIS:

Der havde vi igen ramt plet, allerede lørdag var der ikke mere.

DRÆBERSNEGLE:

De bæster skulle vi gerne af med, bestyrelsen vil meget gerne slå et slag for, at vi gør en fælles indsats for at dem udryddet, alle skal ud efter dem, det hjælper ikke at det kun er naboen.

KABEL TV:

Der kan jeg oplyse at MEF og TDC kommer og graver det sidste, når frosten er gået af jorden. alle får muligheden for at vælge.

DET VAR SÅ FORMANDENS KORTE BERETNING FOR I ÅR.

Beretningen blev godkendt.

 3) Regnskab & budget.

Både regnskabet og budgettet blev godkendt.

 4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Følgende tre bestyrelsesmedlemmer var valg:

Kisser Grønbech  Havretoften - Birte Moos – BygvængetPeter Svensen - Havrevænget

De ønskede ikke genvalg.

Vi ”gamlebestyrelsesmedlemmer, vil gerne sige tak for godt samarbejde til dem.

De tre nye i bestyrelsen er: Linda Hesel - Bygvænget 12 Poul Erik Poulsen - Bavnehøjvej 42 Leif Richardt - Havrevænget  30

5 Valg af revisor & revisorsuppleant:

valg var: Revisor: Jørn Würtz – Hvedevænget  Suppleant: Svend Nørregård  Rugvænget

De modtog ude tøven genvalg.

 6) Indkomne forslag:

Her var der kommet et:

 citat :

Jeg vil hermed foreslå en underskriftindsamling i vort område imod motorvejen i Kombilinjen!

Det kan ikke være rigtig, at en hel bydel, som nordøst byen af Silkeborg skal forulempes, som det vil ske med Kombilinjen, når en anden og bedre linieføring som Resendallinjen er foreslået.

Med Kombilinjen vil vort boligområde blive berørt og påtvunget miljømæssig forurening af både støj, bilos samt vanskeligere adgang til byen og fald i huspriserne.

Venlig hilsen  Keld Andersen Bavnehøjvej 51

citat slut.

Der blev besluttet at bestyrelsen skulle lave et par linier imod motorvejen (kombi & ringvejslinjen) og sende den ud til underskriftindsamling.

7) Eventuelt:

Nogle beboer har været ude og slå grydelåg, for at fjernet de råger, der opholder sig kommunens grund ved Havrevænget. Det kan vi jo ikke have, bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen, for at de støjgener fjernet, altså rågerne.   

kom der endnu engang klager over de, som holder parkeret med deres anden bil vejen eller fortovetDet SKAL være muligt for kommunen at rydde sne og for ambulancer eller andre store køretøjer at komme forbi de små veje.

nu lavet den plads inde eget matrikelnummer til den bil

har vi to stier (Hvedevænget/Havretoften - Rugvænget/Havrevænget) der vil vi gerne have, at de hække der støder op til de dem, bliver klippet af de grundejere der har matrikel op til. Det gælder også alle andre hække der hænger ud over fortovet, der SKAL være to rækker fortovsfliser fri, man kan med barnevogn mm. uden at skulle ud vejen.

Det blev også bragt bane, at der køres for stærkt i vores kvarter, PAS PÅ børnene/husdyrene, sæt farten ned.  

Også et ønske om at fliserne/trinene stien Rugvænget/Havrevænget, blev lagt om, da de er sunket gevaldigt her i vinter og en forespørgsel , om der evt. kunne etableres fliser, det var muligt at komme fra bunden af Bavnehøjvej og op til stien mod Bergensvej med en klapvogn/cykel eller andet der ikke var nødvendigt at hele vejen udenom.

Dette lovede Bestyrelsen at følge op .

Generalforsamling som sluttede kl. 19,15

Formanden takkede for god ro og orden, hvorefter vi gik over til vores 40 års jubilæum.

Vi fik stort ta-selv bord med tre retters menu og drikkevarer og havde nogle gode timer i naboers selskab.

Mellem hovedretten og desserten havde vi et lille Bankospil med flotte gevinster.

Festen sluttede ca. 23.30 hvor udskænkningen sluttede. Det havde været en god aften.

  

Bestyrelsen i Grundejerlauget Baunehøj April 2006

Bestyrelsen efter konstituerende bestyrelsesmøde:

Formand:                  Poul Erik Poulsen       Bavnehøjvej 42 

Kasserer:                  Leif Richardt              Havrevænget 30 

Container/Internet:    Per Laursen                  Rugvænget 14 

Sekretær:                 Linda Hesel                  Bygvænget  12 

kabel tv/motorvej:     Henrik Jackerott          Rugvænget 11