Generalforsamling 11. marts 2005 

 

Formanden bød velkommen til de 45 fremmødte, til den årlige generalforsamling.


1)Valg af dirigent.

Første punkt dagsorden er valg af dirigent, her foreslog bestyrelsen Jørn Würtz, som blev valgt enstemmigt.

2)Formandens beretning.

Container:
vidt jeg er orienteret, har der ikke været nogen klager, selv om vi kom til at skrive en forkert dato containerplanen en enkelt gang, containeren først kom om mandagen. trods af dette blev begge container blev fyldt.

Barkflis:
Det havde vi i 2004 og igen havde vi ramt plet, for det forsvandt rimeligt hurtigt, mon ikke vi skal have det igen i år.

Motorvejen:
Den har jeg ikke noget nyt om, det kan være Henrik eller Jørn kan fortælle lidt nyt om den under punkt 7?

Kabel Tv:
Inden TDC vil i gang med det projekt, vil de først have lavet en markedsundersøgelse, hvor de vil have 2/3 af husstandene med. I bestyrelsen havde vi ikke lyst til at rundt og stemme dørklokker, vi blev enige om, det kunne vi nok ikke samle forhånd. Der kom dog et blad fra Energimidt, hvor der var en artikel om bredbånd og man kunne indsende et interessekort, hvis man var interesseret i det og det gjorde vi d. 28/11.
Peter, Henrik og jeg havde et møde med en medarbejder fra MEF —Han kunne fortælle os, at hvis vi kunne skaffe 30% eller ca. 40 husstande, kunne vi det noget hurtigere end andre allerede til næste år.

Parkeringskultur eller mangel samme:
Som I kunne se bagpå indkaldelsen, var der et brev vedr. parkering. Det skyldes henvendelser fra beboere i kvarteret.
Her vil jeg gerne komme med en general bemærkning:
HVIS DER SKER UHENSIGTSMÆSSIG PARKERING I KVARTERET, SÅ ER DET DEN ENKELTE BEBOER, DER MÅ RETTE HENVENDELSE TIL DEN GRUNDEJER, DER IKKE VIL TAGE HENSYN TIL VI ANDRE.
GRUNDEJERLAUGETSBESTYRELSE ER IKKE OG VIL IKKE BLIVE EN ORDENSMYNDIGHED PÅ NOGEN MÅDE. VI VIL SELVFØLGELIG GERNE SOM VEDLAGT I INDKALDELSEN LAVE GENERELLE TILTAG OG VI VIL OGSÅ GERNE KOMME MED ANBEFALINGER TIL HENSIGTSMÆSSIG PARKERING. HVIS DET IKKE HJÆLPER, SÅ ER DER KUN POLITIET TILBAGE TIL AT FÅ FJERNET DE BILER DER HOLDER ULOVLIGT.
Anskaffer man sig bil nr. to, sørg for at den ikke holder ude vejen, lavet en
plads til den inde egen matrikel det giver mindst gener for de andre beboere.!!!

Husnumre:
Manglende og vanskeligt læsbare husnumre er et problem, og ikke værdigt for helhedsindtrykket af området . Vi kan kun henstille til at det rette op, også for jeres egen skyld. Lægevagt, ambulance eller andet skulle jo gerne kunne finde jer!

Hjemmesiden:
Hvis I kunne finde at flytte fra vores kvarter, sig lige til de nye tilflyttere, at de kan ind og læse om vores område og de vedtægter, der gælder for vores/og deres kommende område, det er jo altid en god start. Jeg har opdateret hjemmesiden der er referater fra tidligere generalforsamlinger (1984) og der er også kommet en ny rubrik der hedder “SIDSTE NYT” hvor jeg vil ligge de nyheder ind der kommer i årets løb og jeg vil gerne have, at I kunne komme med noget nyt til hjemmesiden, jeg har f.eks. lagt billeder ind fra vores vejfester Rugvænget, alle gaden kan se dem.

Sti-forbindelse:
Der blev nævnt sidste generalforsamling, at der var en sti mellem Kornvænget og
Havrevænget. Det er korrekt, den kan I bare bruge, hvis I får brug for en lille
smutvej, når I er ude og en tur.

Jubilæum:
Det er jo næste år at foreningen fylder 40 år og det vil vi gerne fejre men hvordan?
Skal vi tage ud og sejle med Mågen (4 timer =9000,-kr)
Eller er der andre der har et godt forslag til at markere dette år, kunne vi tage det
op under Eventuelt.
Det var formandens beretning som blev godkendt.

3)Regnskab & Budget.

Regnskabet og budgettet med 20.000 kr. til markering af jubilæet, blev godkendt.

4)Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

valg var:

Bestyrelsesmedlemmer:

Per Laursen                    Rugvænget 14
Henrik Jackerott              Rugvænget 11

Suppleanter:

Jørgen Andersen       Rugvænget 17
Jørgen Lynge            Rugvænget 8

De blev alle genvalgt

5)Valg af revisor & revisorsuppleant:

valg var:

Revisor:

Ernst Bech                      Bygvænget 6

Suppleant:

Svend Nørregaard       Rugvænget 22

De blev også genvalgt

6)Indkomne forslag:

Der er kommet et:
Det handler om, at fældet nogle af de store birketræer, der er i vores kvarter, da der er mange der lider af birkepollenallergi og hvad med næste gang det stormer? Der var stor enighed om, at det var en god ide, at fa fældet de store træer i kvarteret. Her er der et link til en der kan fælde de store træer, hvis man ikke selv kan gøre det
www.groen-service.dk eller ring og et tilbud tlf. 23602345.

7)Motorvej:

Henrik Jackerrott og Jørn Würtz fortalte om de to motorvejsløsninger.

Ringvejsløsningen vil koste Ca. 3,5 milliarder

Kombilinjen                                  3,0 --------------

Resendallinjen                             1,7 --------------

Trafik tallet pt. i Resenbrokrydset Ca. 20000 biler

Når motorvejen står klar, er tallet 10000 motorvejen og 10000 ringvejen.

8)Eventuelt:

Under det punkt blev der talt om:

Bredbånd = Det har vi sendt noget ud om d. 4/4 2005 hvor Vi er lagt op til et møde hos MEF. D. 25/4

Jubilæum Der var forslag om:

Sejltur med mågen.

Fest i Søholthuset.

Arrangement i musikhuset A1.

Generalforsamling i marts og derefter fest i
telt til sommer.

Barkflis = Er stadig en god ide, det tager vi igen i år.

Skoven = Bagved Rugvænget trænger til en gang
vedligeholdelse

Generalforsamlingen sluttede kl. 20,08

Derefter var der ølsmagning og pølse/ostebord.

Igen skal der lyde en stor tak til Erlings Busser for transporten frem og tilbage.

Tak for en god aften

Bestyrelsen.

Bestyrelsen i Grundejerlauget Baunehøj April 2005

Bestyrelsen efter konstituerende bestyrelsesmøde:

Formand               Per Laursen             Rugvænget 14

Kasserer              Birthe moos              Bygvænget 21

Container             Peter Svensen           Havrevænget 31b

Sekretær              Kisser Grønbech        Havretoften 5

Menig                  Henrik Jackerott        Rugvænget 11