Generalforsamling 27. februar 2004 

 

Formanden bød velkommen til de 55 fremmødte, til den årlige generalforsamling.

Programmet som udsendt.  

1)Valg af dirigent.

Det første punkt dagsordnen var valg af dirigent, og her foreslog bestyrelsen Jørn Würtz, som blev valgt enstemmigt.

 2)Formandens beretning.

 Hjemmesiden.

Vi har en hjemmeside vi kan være stolte afHar I nogle ideer til den, er I velkommen til at komme frem med dem.

Adressen er www.grundejerlauget-baunehoej.dk

 Barkflis.

Sidste år kom der et forslag om at vi skulle have barkflis og nogle flere grønne container. Det var en succes med barkflis – vi havde fået leveret to slags og de blev hurtigt tømt.

Restancer.

Dem har vi heldigvis ikke nogle af, men vi har sendt nogle rykker ud og det skulle jo ikke være meningen, betal venligst girokortet når det kommer, ( slipper vi for alt det besvær) Tak.

Små ting.

Vi har haft kontakt med kommunen ang. deres sti fra Bavnehøjvej og op i skoven, der var ved at se noget tilgroet ud. Det blev hurtigt udbedret.

Det var formandens beretning som blev godkendt.

3) Regnskab & Budget.

Ja – her er der jo ikke sket det helt vilde andet end at formuen er vokset.

regnskab & budget blev godkendt.

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

valg var:

Bestyrelsesmedlemmer:

Birte Moos.           Bygvænget  21

Kisser Grønbech     Havretoften  5

Peter Svensen       Havrevænget  31b

De blev alle genvalgt.

Suppleanter:

Jørgen Andersen      Rugvænget  17

Jørgen Lynge           Rugvænget  8

De blev også genvalgt.

5) Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor:

Tove Siim Havretoften 4 var valg, da hun flytter fra kvarteret.

Vi vil bestyrelsens vegne, gerne sige tak for den store hjælp.

Ny Revisor blev Ernst Beck  Bygvænget 6

Suppleant:

Svend Nørregaard  Rugvænget 22  Blev genvalgt.

6) Motorvejsnyt:

Henrik Jackerott underrettede om de forskellige løsninger og dialoger han har haft med vejdirektoratet mm.

Bestyrelsen arbejder stadig at Kombi-linien ikke bliver realiseret.

 7)  Indkomne forslag:

 Der var ikke kommet nogen.

 8)  Eventuelt:

Her blev der debatteret en del:

Råger / Krager: Hvis de begynder at bygge rede og det bliver et problem i vores tilstødende skove, vil Bestyrelsen tage det op.

Fortovet v/container pladsen: Skal kommunen holde ren, bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen ang. dette.

Kabel tv: Bestyrelsen undersøger markedet for et tilbud.

Sti: Der har engang været en sti mellem Kornvænget & Havrevænget. Bestyrelsen vil se dette.

Barkflis: vi får fat i to containere.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20,15

Her efter gav Formanden ordet til  Jesper fra Piaf vine Nygade.

Jesper fortalte om produktion og opbevaring af vine. Jesper havde lavet et stort arrangement hvor vi skulle smage 4 forskellige vine + 2 i en lille konkurrence. Vi fik et dejligt oste/pølsebord til.

En tak til Erlings busser som kørte os der ned og hjemTak Erling.

 Tak for en god aften

 Bestyrelsen

 

Efter konstituerende bestyrelsesmøde er bestyrelsen sammensat følgende måde:

Formand    Per Laursen              Rugvænget 14

Kasserer   Birthe Moos               Bygvænget 21

Sekretær   Kisser Grønbech    Havretoften 5

Container  Peter Svensen        Havrevænget 31B

Menig       Henrik Jackerott      Rugvænget 11