Generalforsamling 27. marts 2003 

 

Formanden bød velkommen til de 37 fremmødte, til den årlige generalforsamling. Programmet som udsendt.

1) Valg af dirigent

Det første punkt dagsordnen var valg af dirigent, og her foreslog bestyrelsen Jørn Würtz, som blev valgt enstemmigt.

2) Formandens beretning:

Vi har med beklagelse måtte sige farvel til vores menig medlem Arne Jensen, der har trukket sig pga. sydom. Vi har derfor indkaldt suppleant Jørgen Andersen Rugvænget 17.

Containere

Vi er blevet enige om, at forsætte med det antal grønne containere, vi har haft i år og valgt at lade storskraldscontainerne udgå, da vi bor i en grøn kommune. Vi havde en container med barkflis, det var en succes - containeren blev tømt, selv om kvaliteten ikke var den bedste.

Hjemmesiden

Jeg har haft en del besvær med vores hjemmeside i år, da World Online har skiftet navn til Tiscali. Det har betydet, at de har lukket for hjemmesiden - jeg har derfor haft en del korrespondance med Tiscali om, at vores hjemmeside åbnet igen.

Restancer

Vi har en enkelt i år pga. "tvangsaktion".

Små ting

Vi har købt et nyt regnskabsprogram, da det gamle kørte i Dos (gammel styresystem). Det nye kører i Windows - Som næsten ligger alle pc´er.

Vi har fået sat nye Nabohjælp skilte op - De skulle gerne holde i nogle flere år, da de er lavet af jern.

prøvede vi igen i år, at jer op af sofaen og med til et arrangement, men det gik desværre ikke, der kom kun 5 tilbagemeldinger.

Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Sidste år opfordrede vi til, at man IKKE skulle langtidsparkere sin campingvogn eller bil ude vejen, men sørge for, at der blev lavet en plads inde egen matrikel - Vi har desværre et par stykker, der holder vores vendepladser, men mon ikke de kommer væk, de der skal vende, kan gøre det uden risiko for at støde ind i det, der holder parkeret der.

Parkering ud for hver stikvej er heller ikke heldigt, da det er til stor gene for de biler der kommer fra stikvejene - endnu engang vær venlig at parker lovlig tak.

Dette var hermed formandens beretning

Formandens beretning blev godkendt.

3) Budget / regnskab

Under budget er der sat 600,- af til vores hjemmeside, vi kan en www adresse.dk i stedet for at vi har det besvær med Tiscali. Budgettet blev godkendt, vores nye adresse er www.grundejerlauget-baunehoej.dk (Den er et besøg værd allerede nu). Forventer at afholde en Grundejerfest 2006, da foreningen fylder 40 år.

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

valg var Per Laursen - Jørgen Andersen som bestyrelsesmedlemmer. Per Laursen blev genvalgt. Nyt bestyrelsesmedlem blev: Henrik Jackerott Rugvænget 11

De to suppleanter: Jørgen Andersen Rugvænget 17 og Jørgen Lynge Rugvænget 11 blev genvalgt.

5) Valg af revisor og revisorsuppleant

valg er:

Revisor Tove Siim Nielsen Havretoften 4, blev genvalgt.

Suppleant Svend Nørgaard Rugvænget 22, blev genvalgt.

6) Indkomne forslag

Der var kommet et forslag fra Rugvænget 11 - Det omhandler kort om, at vi får to grønne container af gangen, en i hver ende af kvarteret + en med barkflis om året.

Konklusionen blev: Se containerplanen.

7) Protestskrivelse omkring motorvejene gennem byen

Peter Svensen kom med et oplæg. Jørn Würtz forklarede at det er blevet et problem, som skal tages op i Folketinget (Regeringen). Skrivelse sendes til Trafikministeriet + den off. presse. Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at bruge tid og kræfter skrivelser og materiale.

8) Eventuelt

Kabel TV: Den enkelte beboer afgør selv, om de vil gøre brug af tilbud udsendt fra Flemmings El Nørre Skovbakke. Bestyrelsen undersøgte forholdet omkring kabel TV for 4-5 år siden. TDC mente dengang, at der var for mange omkostninger forbundet med det. 

Grusning/snerydning: Stikvejene bliver ikke ryddet, det er kun skolevejen (Halvt op ad Bavnehøjvej og op ad Havrevænget).

Generalforsamlingen sluttede kl.20,00

Her efter gav Formanden ordet til Jesper fra Piaf vine Nygade. Han fortalte om produktion og opbevaring af vine + om de vine, vi skulle gætte oprindelse + hvilken drue, de var lavet . Jesper lavede en konkurrence, hvor den, der kunne genkende de 6 vine, modtog en præmie.

Tilslut var der bankospil med chokolade og vin præmier.

Tak for en god aften

Bestyrelsen.

Efter konstituerende bestyrelsesmøde er bestyrelsen sammensat følgende måde:

Formand    Per Laursen              Rugvænget 14

Kasserer   Birthe Moos               Bygvænget 21

Sekretær   Kisser Grønbech         Havretoften 5

Container  Peter Svensen           Havrevænget 31B

Menig       Henrik Jackerott         Rugvænget 11