Generalforsamling 14. marts 1984

 

Poul Christensen valgtes til dirigent.

Laugets indsigelse mod lokalplanforslag nr. 63.8 angående bebyggelsen øst for Havrevænget gav som resultat: et lavere antal boliger (ca. 2o i stedet for 3o — 35) samt etablering af et grønt område. Laugets medlemmer har modtaget skriftlig orientering i særskilt udsendelse.
Nogle grundejere havde henvendt sig til bestyrelsen med et ønske om at drøftet hærværk begået af børn i kvarteret. Det drejer sig om flere tilfælde af knuste og ridsede termoruder, ridsede bilruder, ødelæggelse af træværk med kastepile og tildækning af ruder med klistermærker. Mange grundejere havde været ude for disse ting, der foregår efter mørkets frembrud. Generalforsamlingen ønskede at hærværkene frem i referatet, forældre kan vide, hvad der foregår og kan det stoppet.

Regnskabet blev godkendt. Det skal nævnes, at kontingentet for Bavnehøjvej 37 og 42 var indbetalt inden generalforsamlingen. Der var tanker fremme om, at Laugets formue bør anbringes til en højere rente.
Kontingentet for 1984 blev fastsat til kr. l4o,-.

Der blev foretaget valg til bestyrelsen, der nu ser således ud:

Formand:    Per Nielsen                  Havretoften     4
Kasserer:    Elsebeth Holten Møller  Havrevænget  16
Sekretær:   Karen Margr. Jensen      Havrevænget  35
øvrige:       John Sørensen              Bavnehøjvej   61
                Søren Christensen         Havrevænget  31

Suppleanter: Orla Pedersen            Bygvænget     19
                  Karsten Jørgensen       Bavnehøjvej   59
                  Mogens Sønderby        Bavnehøjvej   63

Revisorer: Jørn Würtz                     Hvedevænget   1
               Karsten Jørgensen          Bavnehøjvej    59


Det blev vedtaget, at grundejerne selv henvender sig til kommunen angående opretning af fliser, når arbejdet med fjernvarme og kloakering er afsluttet.
Det blev oplyst, at der kan forventes kloakeringsarbejde Havrevænget.
Der var bemærkninger om trafikken og ønske om hastighedsbegrænsning. Det farlige hjørne Havrevænget  Bavnehøjvej blev især fremhævet.
Der blev klaget over den generelt lave fremløbstemperatur fjernvarmevandet. Det henstilles, at grundejerne selv retter henvendelse til fjernvarmeværket, når der er problemer.

P.B.V.

Karen Margrethe Jensen

NB! NB!  Efter generalforsamlingen er 1. suppleant, Orla Pedersen, indtrådt i bestyrelsen i stedet for Søren Christensen.