Generalforsamlingen 31. marts 2016.

Velkommen til generalforsamling i Grundejerlauget Baunehøj 2016.

Vi iler til punkt et i dagsordenens - valg af dirigent. Og traditionen tro har jeg spurgt Jørn Wurtz om han vil lede slagets gang - og han har traditionen tro sagt ja. kan det godkendes?

 

BERETNING:

 

Vi har igen igen igen fået lov til at bruge Vejdirektoratets kantine til vores generalforsamling. Det får vi lov til ganske gratis igen mange tak til Vejdirektoratet for det. Det bliver til gengæld nok sidste gang. Motorvejen står som bekendt færdig til september og flytter Vejdirektoratet også ud når de sidste vejstriber er færdige. Vores faste kontakt Carsten Sandgaard har siden sidst fået nyt arbejde, vi skal også møde en ny projektleder i aften. Nogle af jer har allerede mødt ham motorvejs-vandringen og resten af os får mulighed for at hilse ham og stille spørgsmål om motorvejen senere i aften.

 

Det seneste år i bestyrelsen har været et stille et af slagsen. Vi har mødtes en 3-4 gange alle sammen og har vi nedsat et jubilæumsudvalg, som vil fortælle jer meget mere om alle festlighederne - men det kræver at I klarer jer igennem alt det andet officielle der hører sig til en aften som i aften.

Men jeg kan fortælle jer at vi har haft et stort fokus jubilæumsfesten fordi vi kunne mærke jer at det var vigtigt for jer at fejre det ordentligt - og det synes vi at vi har et godt bud hvordan vi gør - men mere om det senere.

 

Ellers har bestyrelsen haft fokus vores fælles arrangementer, vores hjemmeside, økonomi og kørsel i vores område.

 

Som der efterhånden er tradition for har vi afholdt både fastelavn og skt hans. Og igen er rigtig mange mødt op for at være med og hilse naboerne. Og tak for det! Vi er rigtig glade for opbakningen. Vi er altid spændte hvor mange der vil være med og hvordan vejret arter sig. Og hver gang går vi glade hjem - det håber vi også at I gør.

 

Legepladsen har fået lov at holde lidt fri for os - til gengæld bliver den mere og mere populær blandt børn. Jeg ser ofte nogen lege der og mine egne er begyndt at bygge huler i skoven og klatre højt op i træerne. Og når jeg ser dem deroppe i trækronerne skal jeg minde mig selv om at vi andre overlevede den slags eventyr og at netop leg i skoven var en af grundene til at vi synes legepladsen skulle ligge hvor den ligger.

Da der i sensommeren skete en ulykke en af kommunens legepladser blev vores også tjekket - og alt er godt.

Den skal dog lige have en forårsklargøring - og det bliver søndag d. 1 maj. Vi skriver det ud hjemmesiden og FB hvis I har en time eller flere kom endelig forbi til en hyggelig dag.

 

Ejnar Steffensen, som er vores nye it cyberspace mand har stået for at fikse vores hjemmeside, og forny den. Den er blevet rigtig flot, og vi forsøger at kommunikere med jer meget som muligt den. Vi har blandt andet fortalt om datoen for jubilæumsfesten og der vil komme flere detaljer i løbet af foråret - og selvfølgelig også senere i aften. Men sig endelig til hvis I synes der mangler noget.

Siden sidst er vi også kommet Facebook. Vi har indtil videre 33 medlemmer. Vi forsøger at invitere dem vi selv kender af naboer, men søg endelig foreningen eller os i bestyrelsen, skal vi nok jer med. Det er en lukket gruppe, det er kun medlemmer der kan se den.

Det er også her vi har fortalt lidt om jubilæumsfesten - men mere om det senere.

 

Lise Moeslund har siddet pengekassen i et par år nu og styrer indtægter og udgifter med hård hånd. Som I vil se er hun ikke meget for at slippe mønterne - bortset fra når det handler om vores jubilæum - men det fortæller hun mere om senere.

 

Jeg kan se vores referater at vi ofte har talt om fartdæmpning i vores område. Vi har også for nogle år siden haft kommunen ude for at undersøge hvor hurtigt der egentlig bliver kørt i vores område. VI har talt om nogle blomsterkasser der kan fjernes igen, og måske gøre det som en forsøgsordning, men vi er ikke nået frem til en endelig beslutning. Og jeg kunne godt tænke mig at vide hvad I synes om sådan en ide - om det er noget den næste bestyrelse skal videre med.

 

Og når nu vi er ved den næste bestyrelse, bliver det her min sidste tjans som formand. Jeg genopstiller ikke og vil i den anledning gerne benytte lejligheden til at sige mange tusind tak for et fantastisk samarbejde med jer medlemmer, og den store opbakning bestyrelsen har fået. Det har betydet rigtig meget for vores arbejde at vide at I er med den. Og jeg vil især gerne takke bestyrelsen for nogle utrolig hyggelige, sjove, og skæve møder vi har haft. Der er blevet slynget ideer af en hver slags over bordet, diskuteret både relevante og ikke relevante emner, og er der blevet knoklet! Alt sammen mens vi har grinet og hjulpet hinanden og spist kage. Jeg håber det fortsætter med den nye bestyrelse.

 

vidt formandens beretning.