Bestyrelsesmøde 14. april 2015

1. Goddag til nye og farvel til gamle.

Farvel til Morten og Debbi efter 5 år i bestyrelsen. Tak for godt samarbejde.
Goddag til Thomas Nissen og suppleant Ejnar Steffensen

2. Konstituering

Formand: Åse Anderson
Sekretær: Henriette Appelt
Kasser: Lise Moslund
Container ansvarlig: Allan Poulsen
Arrangement ansvarlig: Thomas Nissen
Web ansvarlig Ejnar Steffensen


3. Opsamling efter generalforsamlingen ris og ros.

Generelt var det et godt møde. Næse år vil en rundtur motorvejen være en god ide.
Vi undersøger hvornår der sker noget interessant ved motorvejen og ser om der skal laves en rundvisning.
Fint traktement det kan vi godt gentage.

4. Næste års indsatsområder

Fart dæmpning i vores område. Åse vil gerne spørge kommunen igen, der er kommet 40 km begrænsning egealle samt kirsebærvej, dette kunne være ønskeligt for vores område, da det er en skolevej.
Svinget ved gødvadbakke, vejdirektoratet er opmærksom at det er et problem og er i dialog med kommunen om en løsning.
Åse har haft kontakt til skov afdelingen ved kommunen vedr, skoven ved legepladsen da træerne skal beskæres og det skal ryddes ved fortovet. Det vil kommunen komme og gøre.
Åse tager konkakt til kommunen omkring rågerne i områderne om det er muligt at reducere i bestanden.

5. Hjemmeside og Facebook

Ejnar og Debbi ser vores gamle hjemmeside om den kan komme op at køre eller der skal noget nyt til. Vi får tilbagemelding ved næste møde.
Vi taler om hvad det er vi gerne vil med hjemmesiden og hvilke muligheder vi kan og hvorfor. Ejnar undersøger.
Der oprettes en FB gruppe for området Ann-Catrine søger for at oprette den og laver flere administratorer flere kan inviterer deltager mm vi får mange med i gruppen som muligt.

6. Legepladsweekend planlægning.

lørdag formiddag og søndag eftermiddag:
Hvad skal der laves:
- fordele faldsand
- lave rutschebanen den kan godkendes. Allan vil se hvordan det kan laves sammen med Ole. Lise og Åse laver en liste over det der skal laves det er tydeligt. Lise sørger for drikkevare.
- almen oprydning legepladsen
- afskæring af gummi kant eller laver en anden løsning.

Henriette laver seddel med hvad der skal laves legepladsen og med datoer for container i området.

7. Jubilæum

Thomas kommer med forslag til at den ikke kun fejres en enkelt dag med måske fejres en hel uge hvor der hver aften er et arrangement. Fx Silkeborg lokal arkiv der måske kan være os behjælpelig med at stable et arrangement benene omkring området opbygning.

Thomas foreslå at jubilæum kunne afholdes følgende måde:
Mandag: flag alle.
Tirsdag: lysbilleder/ billedfremvisning omkring området
onsdag: petanque
Torsdag: ballonmand legepladsen
fredag: orienteringsløb rund om i området
lørdag: fodboldturnering, sæbekasseløb og fest om aften

Henriette undersøger med Ernst, Bygvænget 6, omkring lån af KFUM huset og hvordan det ser ud. Hvornår er det bedste tidspunkt for at holde en fest. Kan vi være der mm.
Til næste møde skal vi tale om hvornår et jubilæums arrangement skal afholdes forår/sommer eller sommer/sen sommer.

8. Evt

Punkter til næste gang:

Jubilæum hvor og hvornår og hvad.
Når hjemmesiden er oppe at køre skal vedtægtændringerne ajourføres og referater ligges ind og vi bør printe et eksemplar og have i en mappe.

Tirsdag den 23. juni afholdes skt hans

Ann-Catrine handler Juice brikker til børnene Hun laver indkøbs seddel med Lise.
Åse gas grill
Thomas lave
bål
Ole Laver Heks
Snobrøds dej Henriette.
Båltale Åse eller en anden

Brev i maj med status for bestyrelsen, arrangement kalender invitation til Sant Hans og container datoer.

Næste møde i august. Dato meldes ud senere.