Bestyrelsesmøde den 23. august 2016

Fremmødte: Thomas, Lise, Kim, Allan, Dorthe, Ann Cathrine, Ejnar

Fraværende:

 

1. Siden sidst/opfølgning:

Skt. Hans: Hvad kan vi forbedre til næste år:

-          Bedre VejrJ

-          Flere pølser (både frankfurtere og alm grillpølser)

-          Købe en pavillon mere – Lise

-          Underholdning – Trompet Carsten

Kontingenter:

Vi har som noget nyt prøvet med overførsel i stedet for girokort. Det er blevet taget godt imod, et par stykker har betalt kontant, der mangler 13 indbetalinger. Lise kontakter dem og Ac skriver en reminder på facebook. Vi har aftalt at vi ikke kræver gebyr i år ved for sent betaling – da det er første gang medlemmerne skal lave en overførsel.

Hjemmeside/Facebook:

Det går fint – pt 66 medlemmer af facebook gruppen. Vi skal opfordre medlemmerne til at blive medlem, både når vi snakker med dem men også i invitationer til de forskellige arrangementer.

Henvendelser:

Morten Fenger-Grøn har tidligere på året skrevet til kommunen ang. vejforholdene og det nye discovery park mv – kommunen har nu svaret tilbage, at de har været ude og kigge på området og vil tage det op til de kommende møder – de kan godt se problemerne og ideerne er taget godt imod. Vi hører fra dem når der er nyt. Thomas mailer svaret fra Kommunen til alle bestyrelsesmedlemmer.

Jørn Würtz: Han har skrevet til kommunen ang. fortov på hele Bavnehøjvej – Thomas finder ud af om der er kommet svar.

Områder vi ønsker fokus på i området og som vi skal have skrevet til kommunen om:

-          Forskønne området bl.a. ved regnvandsdam

-          Cyklister ved ringvej/Gødvad bakke

-          Parkering ved sprogskolen på Gødvad bakke

-          Selve svinget på Kornvænget/Gødvad bakke

-          Hastidhedsbegrænsning

 

2. Kommende arrangementer

Petanque:

Turnering i September – hver tirsdag kl. 19 – Thomas laver indbydelse som uddeles i postkasser + opfordre til medlemskab på facebook. Der skal indkøbes præmier.

Bankospil:

Hvor: KFUM – Thomas spørger Ernst Beck om vi kan låne klubhuset

Hvornår: Januar evt. en torsdag – vi har alle remedier til det, der skal bare købes præmier.

Ide til pausen: Anekdoter fra området – Kim har talt med lokalhistorisk arkiv, som meget gerne vil have vores gamle bøger med referater fra bestyrelsen mv – de er ved at undersøge om der kan laves et arkiv, så bestyrelsen altid har mulighed for at gå tilbage, hvis der er brug for det. Vi hører nærmere.

Gå tur på motorvejen: Ikke aktuelt, da der lige har været åbent hus og motorvejen snart åbner

 

3. Værdier og fokusområder for det kommende år:

Disse områder vil vi have fokus på:

-          Skriver vores værdier på hjemmesiden?

-          Discovery Park – tilkørselsforhold (mortens mail til kommunen)

-          Generalforsamling næste år:

o   Skal vi være ved vejdirektoratet en sidste gang?

o   Hvordan får vi flere med?

§  Foredrag

§  Flere børnefamilier

§  Det nye stadion

§  Designer/arkitekt/have

§  Spar på varmen/isolering – Ole?

-          Medlemskab påtvunget/tinglyst og det ændre vi ikke på – skal nævnes ved næste generalforsamling – Afsluttet.

-          Bus til området – vi skriver på fb og hjemmesiden hvilke bus nr. der kører på bavnehøjvej – afsluttet.

-          Container  - Allan kigger på hvad der er muligt.

o   Flere på samme tidspunkt?

o   Skal vi have 8 i stedet for 6?

o   Kan de flyttes rundt i perioderne?

o   Der er blevet smidt plastic i en container, hvilket har kostet os kr. 2000 ekstra – lise har skrevet på fb, og bedt medlemmerne om at stoppe med det.

-          Hastighedsbegrænsning i området – dette tager vi op ved næste møde

-          Banko aften – er aftalt

-          Petanque turnering i maj/september – er aftalt

-          Gå tur i området for alle medlemmer – dette fik vi ikke talt mere om

 

4. Næste møde er aftalt til den 02.11.2016 hos Ann Cathrine kl. 18.30

Områder til næste møde:

-          Fastelavn

-          Banko

-          Fokusområder

-          Generalforsamling

5. Evt:

Kim kom med en ide om medlemmer kunne gå sammen om f.eks. en rengøringsdame eller havemand, så vi alle bruge de samme og evt. kunne lave en god aftale omkring det. Dorte kom med forslag til dem der køber økologisk kunne gå sammen om levering og få rabatter på den måde.