Bestyrelsesmøde den 13. juni 2016

Fremmødte: Thomas, Lise, Kim, Allan, Dorthe og Ann Cathrine

Fraværende: Ejnar

 

0.: Tavshedspligt:

Vi har besluttet, at når foreningen får henvendelser, så tager bestyrelsen sagerne op fra gang til gang og herefter tager stilling til om vi har tavshedspligt.

 

1. Henvendelser/ siden sidst:

En beboer har henvendt sig til bestyrelsen for råd og vejledning, da deres nabo har en hane der galer konstant. Formanden har undersøgt regler for dette og givet besked til beboeren. Der er pr. 01.03.2016 lavet nye regler for fjerkræhold i parcelhus kvarterer. Og man må Ikke eje en hane.

 

2. Jubilæet:

Petanque: ca. 10 mødte op hver gang, de synes det var super sjovt og hyggeligt, flere ytrede at man godt kunne lave en turnering igen.

Bestyrelsen foreslår en turnering i maj og september – vi taler om det igen til næste møde.

o-løb: Der kom ikke rigtig nogen, men der blev sagt at flere gerne ville have deltaget, men ikke kunne.

Luft gangstativet: 11 deltagere – folk hyggede sig, flere var meget begejstret for det fine kort over området.

Bestyrelsen foreslår at gøre det igen og ligge linket til kortet ud på hjemmesiden – vi taler om det igen til næste møde.

Legedag: ca 15 børn, leg i skoven og børnene hyggede sig

Familiearrangement: ca 30 personer, flere der ikke kunne komme om aftenen, men som kom til dette arrangement. Vi havde ikke fået kommunikeret ordentligt ud, at foreningen gav mad og drikke.

Festaften: 56 deltagere – alt var lige som det skulle være J

Lysbillede aften: Blev ikke til noget grundet for lidt materiale om området.

Bestyrelses foreslår, at de gamle bøger og referater gives til lokalhistorisk arkiv, da de rigtig gerne vil have materialet. Men vi skal stadig have det liggende på en eller anden måde, så vi altid kan se tilbage. Vi bør selv arkivere de mails vi modtager med diverse beslutninger og godkendelser, så foreningen har dette liggende fremadrettet.

Kim tager sig af det videre forløb med kontakt til lokalhistorisk arkiv mv..

Derudover var der en ide om banko aften samt historier fra området – bestyrelsen tager det op til næste møde.

 

Økonomi:

Omkostninger jubilæet samt diverse arrangementer op til                                                           Kr. 35.013

Indbetalt fra deltagere til festen                                                                                 Kr.   5.400

I alt:                                                                                                                                        Kr.  29.613

Budget:                                                                                                                                 Kr. 40.000

 

Alt i alt var jubilæet en kæmpe succes

 

3. Skt Hans:

Kl. 17 tændes grillen – bål med heks kl. 17.30

Ac handler ind – lise finder kvittering fra sidste år

Snobrødspinde – Thomas og Allan

Grill – Lise og Kim

Snobrødsdej: Lise og Allan

Sang: Lise kigger efter de gamle ellers laver Thomas nogen nye – den nye version

Hornmanden: allan spørger markus´ far om han vil spille

Heksen: Ole laver den

Bål: Thomas

 

4. Medlemsbrev/opkrævning af kontingent:

Medlemsbrev med bestyrelsen, invitation til skt. Hans samt container datoer laves af Thomas – han finder skabelon på usb stik fra åse

Kontingentbrev: Lise laver denne og prøver som noget nyt i år, at medlemmerne skal lave en overførsel i stedet for girokort.

Facebook-ansvarlig er Ann Cathrine som også laver en tlf. liste for bestyrelsen

 

5. Værdier og fokusområder for det kommende år: (næste møde)

-          Discovery Park – tilkørselsforhold (mortens mail til kommunen)

-          Generalforsamling næste år:

o   Skal vi være ved vejdirektoratet en sidste gang?

o   Hvordan får vi flere med?

o   Skal vi prøve noget nyt?

-          Medlemskab påtvunget/tinglyst

-          Bus til området

-          Container

o   Flere på samme tidspunkt?

o   Kan de flyttes rundt i perioderne?

-          Hastighedsbegrænsning i området

-          Banko aften

-          Petanque turnering i maj/september

-          Gå tur i området for alle medlemmer

 

6. Næste møde er aftalt til den 16.08.2016 hos Ann Cathrine kl. 18.30

7. Evt:

Det er besluttet at bestyrelsesmøderne fremover afholdes kl. 18.30 og at det er med spisning