Bestyrelsesmøde 24 februar 2016.

Fremmødte, Åse, Lise, Thomas, Ejnar, Henriette

Fraværende: Catrine, Allan 

 

Regnskab:

Lise fremlægger regnskab for bestyrelsen. Ingen kommenter til det.

 

Buget:

Vi gennemgår buget for 2016. Og enes om at hensætte 15.000 ekstra til jubilæumsfest, Samt at vi foreslår at lave en nedsættelse af kontingent.

Lise lave buget forslag til kontingent på 300 og et på 400, som kan fremlægges på generalforsamlingen.

 

Legepladsen:

Legeplads arbejdsdag søndag den 1. Maj. Kl 11. Lise undersøger om vi kan lave bord bænke sæt den dag. Så det er klar til de arrangementer der kommer til at foregå i forbindelse med jubilæumsfesten

 

Generalforsamling:

Afholdes 31 marts ved vejdirektoratet. Kl. 19-22

Vi forsøger at arrangerer gåtur under tunnel ved motorvej kl 18.00

Åse undersøger om kommunen har nyt at fortælle omkring området og planer med området.

Åse køber ind sammen med Henriette. 

Åse undersøger om vi må sætte blomsterkasser op som fart dæmpere i området.

 

Jubilæum:

Afholdes den 28 maj 2016.

Forslag fra festudvalgsgruppen gennemgået med bestyrelsen. De forskellige forslag diskuteres og der enes om en overodnet plan for jubilæet.

Det aftales at fest udvalget arbejde videre med forslag, og efter generalforsamlingen bliver det mere detaljeret når vi kender et overslag for byget.

 

Næste bestyrelsesmøde 28. april ved Henriette Bygvænget 4, 19.30