Bestyrelsesmøde d. 21/1-2016

 

Til stede: Åse, Allan, Ann Cathrine, Ejnar, Thomas, Lise.

Fraværende: Henriette.

Referent: Lise

 

Dagsorden:

1.       Opfølgning fra sidste møde:

-          Sidste møde var helt tilbage i april sidste år. Bestyrelsen har ikke haft anledning til at mødes før nu.

-          Facebook-gruppen for området er nu oprettet. Vi opfordrer på GF alle til at anmode om at blive optaget i gruppen.

2.       Fastelavn:

-          Dato sat til d. 6/2 kl 14. Tilmelding senest 3/2 til Lise.

-          Åse køber tønder og kroner

-          AC laver slikposer

-          Lise køber fastelavnsboller, drikkevarer, krus, servietter, serpentiner.

-          Alle tager to kander kaffe med.

-          Ejnar tager billeder.

-          Allan byder velkommen.

3.       Generalforsamling:

-          Dato sat til d. 31/3- kl 19-21.30.

-          Åse undersøger, om vi kan låne Vejdirektoratets lokale igen i år.

-          Vi laver oste-/pølsebord + kiks + kager. Rødvin, øl, vand.

-          VI skal have fat i en gæst, evt. en til at fortælle nyt om motorvej/overdækning. Evt. rundvisning ½ time før.

4.       Jubilæumsfest:

-          Bliver i uge 21: 23-29/5. Henriette undersøger, om vi kan låne KFUMs klubhus.

-          Vi diskuterer forskellige muligheder og nedsætter et udvalg: Thomas, AC, Ejnar, Henriette.

5.       Nyt møde d.25/2-16 hos Thomas, Hvedevænget 3

6.       Evt.

-          Nye områder, vi kan tage fat på, fx fartdæmpning (fx plantekasser), bænke på legepladsen.